CASA BANCALS 2101

Habitatge unifamiliar aïllat

Casa Pd REVOLTES

Reforma i ampliació d’habitatge
unifamiliar aïllat.

Llibreria Publics

Remodelació de l’accés
principal de la llibreria

Casa Bassetes 1512

Reforma i ampliació d’habitatge
unifamiliar aïllat.

Casa Jaume I

Rehabilitació i ampliació d’habitatge
unifamiliar entre mitgeres

Casa Les Rotes

Reforma d’habitatge unifamiliar aïllat

Casa Les Escoles

Habitatge unifamiliar aïllat d’obra nova

R22 ARQUITECTES és un estudi multidisciplinari d’arquitectura per a afrontar el repte d’una nova manera de construir, amb l’objectiu de generar benestar i major qualitat de vida als nostres usuaris, basant-nos en la bellesa, la salut i el respecte pel medi ambient.

Arquitectura residencial, obra nova, reforma i rehabilitació

Assessorament immobiliari i informes urbanístics

Cases ecològiques, pasives, eficients i sanes

Llicències d'apertura per a locals comercials

Certificació energètica, ecologia i sostenibilitat

Redacció d'informes de patologíes, d'avalució de l'edifici i emisió de certificats

Gestió integral de projecte i enginyeria de la edificació

Taxacions immobiliàries

CONTA’NS QUINES SON LES TEUES NECESSITATS

Pere‐Joan Pons. R22 Arquitectes

C/Ramón y Cajal, 28, 03780 PEGO.
Tel. (+34) 639007864
estudi@r22arquitectes.com

Polìtica de protecció de dades

CONTACTA

CONTA’NS QUINES SON LES TEUES NECESSITATS

Polìtica de protecció de dades