Casa Rosa

Pego - Marina Alta

 
Habitatge entre mitgeres
Projecte d'obra nova

Situació: Pego - Marina Alta  

Projecte: 2017 /pròxima construcció/ 

Superficie construida
Arquitecte: Pere Joan Pons

Col·laboració: MªJosé Siscar

Arquitecte tècnic:

Contratista:

Infografies: R22 arquitectes

|Valencià|

La parcel·la està prop del centre històric de la vila  de Pego, en el primer eixample. Un carrer estret, de considerable antiguitat, però que darrerament s’està renovant. Es tracta d’una parcel·la entre mitgeres que surt com a resultat de l’enderroc de dos habitatges tradicionals de cos, estrets i profunds, sense cap valor patrimonial. La parcel·la resultant d’aquestes dos és també estreta, però suficient per a organitzar un habitatge amb els estàndards d’habitabilitats actuals, i molt profund. L’ample, varia de 6 m en un extrem a 5 en l’altre i la profunditat és de 48 m.

La parcel·la recau a dos carrers, al carrer Sant Lluis a l’oest i al carrer Joanot Martorell per l’est. La profunditat edificable de les cases en ambdós carrers configuren un pati d’illa generós i amb una bona orientació sobre la que es decideix bolcar les estances principals de l’habitatge a projectar. Considerant el carrer Sant Lluís més cèntric i directament connectat en la part més urbana del poble es decideix disposar la façana principal i l’accés sobre aquest carrer i alhora es decideix disposar un segon accés per a vehicles en l’altre carrer.

Els clients, una parella jove, volen diferenciar clarament dues zones dins la casa: una més íntima i domèstica on desenvolupar la vida familiar i una segona de funcionament separat i independent que permeta rebre visites, encontres familiars, àpats i celebracions en moments més esporàdics. De manera que el projecte es desenvolupa en tres espais principals: el recaient al carrer Sant Lluís destinat a habitatge (amb les dues zones esmentades diferenciades), el recaient al carrer Joanot Martorell destinat a garatge i gimnàs i l’espai intersticial entre els dos que es destina a piscina i enjardinament i per a ús privat i ben solejat.

El primer volum destintat a habitatge pesenta unes proporcions també profundes pel que es divideix en dues parts, la intersecció de les quals es resol amb un pati interior i escala d’un sol tram i paral·lela a la mitgera, espai de comunicació entre les dues plantes i de captació de llum i que li dona a la casa la profunditat necessària per a adaptar-se a les proporcions adequades. L’accés es fa a través d’un hall que connecta amb l’escala.

Aquest pati articula la casa tant en planta baixa, destinada a zona de dia coma en planta primera destinada a zona de nit. En planta baixa a partir del pati interior i fins al pati distribuït en l’illa de cases es desenvolupa la cuina i el saló menjador. I en la planta primera el pati articula també la zona de nit, deixant a la part del carrer una àrea privada per a dos habitacions simples amb zona de jocs i bany, i una altra àrea privada per al dormitori principal amb vestidor, bany i una terrassa amb vistes llargues i sobre el jardí amb piscina. 

|Español|

La parcela está cerca del centro histórico de la villa de Pego, en el primer ensanche. Una calle estrecha, de considerable antigüedad, pero que últimamente se está renovando. Se trata de una parcela entre medianeras que se obtiene como resultado del derribo de dos viviendas tradicionales de cuerpo, estrechas y profundas, sin ningún valor patrimonial. La parcela resultante de estas dos es también estrecha, pero suficiente para organizar una vivienda con los estándares de habitabilidad actuales, y muy profundo. El ancho, varía de 6 m en un extremo a 5 en el otro y la profundidad es de 48 m.

La parcela recae en dos calles, en la calle San Luis al oeste y en la calle Joanot Martorell por el oeste. La profundidad edificable de las casas en ambas calles configuran un patio de manzana generoso y con una buena orientación sobre la que se decide volcar las estancias principales de la vivienda a proyectar. Considerando la calle San Luis más céntrica y directamente conectada con la parte más urbana del pueblo se decide disponer la fachada principal y el acceso sobre esta calle y al mismo tiempo se decide disponer un segundo acceso para vehículos en la otra calle.

Los clientes, una pareja joven, quieren diferenciar claramente dos zonas dentro de la casa: una más íntima y doméstica donde desarrollar la vida familiar y una segunda de funcionamiento separado e independiente que permita recibir visitas, encuentros familiares, comidas y celebraciones en momentos más esporádicos. De modo que el proyecto se desarrolla en tres espacios principales: el primero, que recae en la calle San Luis, destinado a vivienda (con las dos zonas mencionadas diferenciadas), el segundo, que recae en la calle Joanot Martorell destinado a garaje y gimnasio y el espacio intersticial entre los dos que se destina a piscina y ajardinamiento, para uso privado y bien soleado.

El primer volumen destinado a vivienda pesenta unas proporciones también profundas por lo que se divide en dos partes, la intersección de las cuales se resuelve con un patio interior y escalera de un solo tramo y paralela a la medianera, espacio de comunicación entre las dos plantas y de captación de luz y que le da a la casa la profundidad necesaria para adaptarse a las proporciones adecuadas. El acceso se hace a través de un hall que conecta con la escalera.

Este patio articula la casa tanto en planta baja, destinada a zona de día como en planta primera destinada a zona de noche. En planta baja a partir del patio interior y hasta el patio distribuido en la manzana se desarrolla la cocina y el salón comedor. Y en la planta primera el patio articula también la zona de noche, dejando a la parte de la calle un área privada para dos habitaciones simples con zona de juegos y baño, y otra área privada para el dormitorio principal con vestidor, baño y una terraza con vistas largas y al jardín con piscina.

© R22 ARQUITECTES 

C/Regueró, 22. 03780 Pego (Alacant) / Teléfon 639 007 864 / perejoan@r22arquitectes.com