Casa Platja 2

Reforma

1/1

Aquest és un habitatge destinat a segona residència a la platja. Es proposa una millora de les qualitats d’habitabilitat, salubritat i d'eficiència energètica, atenent als interessos del promotor i a les condicions climàtiques i ambientals de la seua ubicació.

© R22 ARQUITECTES 

C/Regueró, 22. 03780 Pego (Alacant) / Teléfon 639 007 864 / perejoan@r22arquitectes.com