Ajudes REHABILITACIÓ ENERGÈTICA en edificis existents 2020 (PREE)

1 April, 2021

Que és l’ IVACE?

És una entitat de dret públic que té, entre les seues competències, la d’executar l’ordenació i planificació energètica en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, d’acord amb les directrius generals del Consell, en coordinació amb les distintes administracions i en el marc de la política energètica comú de la Unió Europea.

Que es el PREE (Programa de Rehabilitació Energètica d’Edificis Existents)?

L’objectiu d’aquest tius d’ajudes es la millora energètica de tots aquells edificis existents construïts abans del 2007.

 • Termini de sol·licitud: 17 desembre 2020 – 31 Juliol 2021
 • Termini subvencionable de despeses: 18 mesos des de la resolució
 • Màxima subvenció donada: 6.000€

El PREE es basa en tres tipus d’ajudes:

 1. Evolupant tèrmica (incloses finestres i acristalaments)
 2. Instal·lacions de generació tèrmica (de fòssil a renovable), geotèrmia, solar termia, bomba calor.
  • energia convencional per energia solar tèrmica
  • energia convencional per energia geotèrmica
  • energia convencional per BIOMASA en les instal·lacions tèrmiques.

3. Millora de les instalacions d’iluminació. Subvencionable > instalación sobre actúa edificios vivienda 10kWe y resto 40kWe. *Nota: els edificis unifamiliars o parts d’edificis apartaments no pot optar a esta ajuda.

No totes les intervencions seran subvencionables per això s’haura de complir aquest requisits:

 • Habitatges unifamiliars, edificis residencials col·lectius, edificis administratius, col·legis o culturals. (millor despeses superiores a 10.000€)
 • Reducció consum energètic 10%
 • Millora de la qualificació energètica
 • Despeses:
  • Els honoraris del tècnic per a l’elaboració del certificat energètic.
  • Els Costos de la gestió de la sol·licitud.
  • Els costos de redacció dels projectes tècnics.
  • Els costos dels informes per a la realització de la justificació.
 • Edificis en el territori Valencià
 • Edificis on no es realitze cap tipus d’ampliació

La quantia en aquest tipus d’ajuda es classifica segons dos tipus de possibles interessats:

Tipus A (edificis complets): 35% cost elegible, tres del cas de les millors d’eficiència energètica en instal·lacions d’encesa, en els que l’ajuda serà del 15%

Tipus B (intervenció parcial): el percentatge serà del 25% i del 15%, podent comptar amb ajudes addicionals diferents (de fins el 85%) en funció de l’ús de l’edifici i si es compleixen els criteris d’eficiència energètica, criteris socials o criteris d’actuacions integrades


Seran costos subvencionables totes els treballs que siguen actuacions preparatòries per al projecte i la sol·licitud de rehabilitació.

Share:

ABOUT THIS BLOG

In R22 Arquitectes we believe our job helps to improve the home we live in.

This is why we would like to share our guiding principles and generate sympathies.

In this blog you will be able to find news related to the world of architecture that may interest you, such as: grants, innovation, advances in construction, sustainable materials and other ideas for building a better world.

We hope you like it and helps you to define your own space.

Oh! And don’t hesitate to contact us for any enquiry.