Obligatorietat de la certificació energètica d’edificis per a llogar o comprar

11 April, 2013

En compliment de la normativa comunitària, el Consell de Ministres va aprovar, el passat dia 5, el Real decret pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis.

LA NORMA ESTABLEIX EL SEGÜENT:
1. Serà obligatòria a partir de l’1 de juny de 2013.

2. S’haurà de posar a disposició dels compradors o arrendadors d’edificis o de part dels mateixos, per a lloguers amb una durada superior a quatre mesos, un certificat d’eficiència energètica.

3. Aquest certificat haurà d’incloure: – La qualificació energètica de l’edifici. – Informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis. – En el cas d’edificis existents, document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims o rendibles de l’eficiència energètica de l’edifici o d’una part d’aquest, de manera que es puga valorar i comparar l’eficiència energètica dels edificis, amb la finalitat d’afavorir la promoció d’edifics d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia.

Share:

ABOUT THIS BLOG

In R22 Arquitectes we believe our job helps to improve the home we live in.

This is why we would like to share our guiding principles and generate sympathies.

In this blog you will be able to find news related to the world of architecture that may interest you, such as: grants, innovation, advances in construction, sustainable materials and other ideas for building a better world.

We hope you like it and helps you to define your own space.

Oh! And don’t hesitate to contact us for any enquiry.