Pla Integral d’Habitatge i Sòl

9 April, 2013

El passat Consell de Ministres, del divendres 5 d’abril, va aprovar el “PLAN INTEGRAL DE VIVIENDA Y SUELO”. Aquest pla inclou les mesures de govern més importants relatives a ajudes destinades a l’habitatge i l’urbanisme:

1. Projecte de Llei de Rehabilitació, regeneració i renovació urbana (en tràmit parlamentari).

2. Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, rehabilitació,regeneració i renovació urbana (2013-2016).

3. Projecte de Llei de Mesures de Flexibilització i Foment del Mercat del Lloguer d’habitatges (en tràmit parlamentari).

4. Transposició de dues directives europees sobre certificaciód’eficiciència energètica.

5. Ajudes de l’IDAE i línnies de crèdit ICO.

 La lectura, anàlisi i resum dels punts 1 i 3 els deixarem per a més endavant perquè són projectes de llei en tràmit parlamentari i, per tant, no vigents. El nou Pla Estatal d’Habitatge 2013-2016 consta de 7 programes:

1. Subsidiació de prèstecs convinguts.

2. Ajudes al lloguer.

3. Foment del parc públic d’habitatges.

4. Foment de la rehabilitació.

5. Foment de la regeneració urbana.
6. Recolzament a la implantació de l’Informe d’Avaluació dels Edificis.

7. Foment de ciutats sostenibles.

Anirem resumint els que considerem que són de major interés i enllaçant-los des d’ací a entrades noves del nostre bloc on es podran veure amb la màxima claredat.   La font utilitzada és la pàgina web de La Moncloa per a garantitzar la màxima fidelitat als textos aprovats.    

 
Share:

ABOUT THIS BLOG

In R22 Arquitectes we believe our job helps to improve the home we live in.

This is why we would like to share our guiding principles and generate sympathies.

In this blog you will be able to find news related to the world of architecture that may interest you, such as: grants, innovation, advances in construction, sustainable materials and other ideas for building a better world.

We hope you like it and helps you to define your own space.

Oh! And don’t hesitate to contact us for any enquiry.