SUBVENCIONS fins a 4.200 euros per a millorar les condicions de l’interior dels habitatges.

21 March, 2017
 
Les 6 preguntes bàsiques que necessitem saber:
 
1. Qui es pot beneficiar?
 
Qualsevol persona física, propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat a la Comunitat Valenciana.
 
  1. L’edifici ha de ser anterior a l’any 1996. No caldrà complir aquesta condició en el cas d’actuacions d’adaptació de l’habitatge per a persones amb diversitat funcional.
  2. L’habitatge ha de ser l’habitual i permanent del propietari, inquilí o usufructuari.
 
2. Quines obres es subvencionen? 
 
  1. Reforma de les habitacions humides (cuines i banys), a fi d’adequar-les a les  condicions actuals d’habitabilitat, incloent-hi, si cal, l’adaptació de les instal·lacions a la normativa vigent.
  2. Reforma de l’habitatge per a adaptar-lo a persones amb diversitat funcional.
 
3. Quines quantitats es poden rebre?
 
Les subvencions seran del 35 % del pressupost, fins a un màxim de 4.200 euros.
 
4. Quan s’han de presentar les sol·licituds?
           
Des del dia 15 de març fins al 15 de maig de 2017.
 
5. Quan s’hauran de fer les obres?
 
S’han d’haver iniciat després de dia 1 de gener de 2017 i hauran d’haver finalitzatmabans del quinze d’octubre de 2017.
 
5) Quin procediment es seguirà?
 

Les sol·licituds es valoraran d’acord amb els criteris d’antiguetat, categoria cadatstral i  diversitat funcional: s’atorgaran més punts als habitatges de més antiguetat i de més categoría cadastral i de persones amb major grau de diversitat funcional.
 
 
 
 
Share:

ABOUT THIS BLOG

In R22 Arquitectes we believe our job helps to improve the home we live in.

This is why we would like to share our guiding principles and generate sympathies.

In this blog you will be able to find news related to the world of architecture that may interest you, such as: grants, innovation, advances in construction, sustainable materials and other ideas for building a better world.

We hope you like it and helps you to define your own space.

Oh! And don’t hesitate to contact us for any enquiry.