GRAN OPORTUNITAT PER A LES CASES DELS POBLES DE MENYS DE 5.000 HABITANTS

7 febrer, 2022

Subvencions fins al 100% del cost de la rehabilitació energètica

La presentació de sol·licituds és fins al 31 de desembre de 2023.

Informacion sobre ayudas a la rehabilitación energética de edificios existentes en municipios de menos de 5.000 habitantes en la Comunidad Valenciana

En aquests temps de pujades desmesurades dels costos de l’energia, rehabilitar energèticament les nostres cases és una excel·lent manera d’estalviar i de contribuir a la salvaguarda del nostre planeta, i si a més ens ofereixen subvencions que poden arribar fins al 100%, l’ocasió no s’hauria de deixar escapar.

Pot semblar que hi ha molt de temps per davant, però una rehabilitació energètica implica un estudi seriós de la situació actual de les cases i de les possibilitats i alternatives de rehabilitació, així com una sèrie de tràmits per a la sol·licitud que cal presentar.

Per tot això, ja sabeu que podeu contactar amb R22 Arquitectes si necessiteu algun tipus d’ajuda.

Vos recomanem, pel su interés i curiositat, una eina que resulta d’allò més práctica: es tracta d’un simulador d’ajudes a particulars amb el que es pot calcular la quantitat de la subvenció que correspondria a qualsevol cas amb les particularitats que s’introdueixen en l’esmentat simulador.

L’objectiu és donar un impuls a la sostenibilitat de l’edificació existent mitjançant actuacions que van des de canvis en l’envolupant tèrmic, a la substitució d’instal·lacions de generació tèrmica amb combustibles d’origen fòssil per generació tèrmica basada en fonts renovables com la biomassa, la geotèrmia, la solar tèrmica, la bomba de calor i la incorporació de tecnologies de regulació i control, així com la millora en l’eficiència energètica en la il·luminació.

Les tipologies d’actuació subvencionables seran les següents:

Tipologia 1: Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmic.

Tipologia 2: Millora de l’eficiència energètica i d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatització, ventilació i aigua calenta sanitària.

Tipologia 3: Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació de les zones comunes dels edificis existents de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge i dels edificis de qualsevol altre ús.

Les actuacions subvencionables incloses en cadascuna de les tipologies enumerades, es duran a terme en edificis destinats a un o diversos dels següents usos:

Edificis d’habitatge unifamiliar.

Edificis de tipologia residencial col·lectiva d’habitatge.

Edificis de qualsevol altre ús (administratiu, sanitari, docent, cultural, etc.) dels regulats per l’article 2.1 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació (LOE).

Així mateix, les actuacions subvencionables es podran enquadrar en una de les següents opcions:

  • Opció A: Incentius destinats a intervencions en edificis complets existents, incloses els habitatges unifamiliars.
  • Opció B: Incentius destinats a intervencions sobre una o diversos habitatges o locals del mateix edifici, considerades individualment o sobre parts d’un edifici existent.

Comparteix:

SOBRE AQUEST BLOG:

A R22 Arquitectes creem que el nostre treball ajuda a millorar la casa en què vivim.

És per això que volem difondre els principis que ens guien i generar simpaties.

En aquest blog trobaràs notícies d’actualitat que et poden interessar relacionades amb el món de l’arquitectura: ajudes en vigor, noves tecnologies, avanços en la construcció, materials sostenibles i d’altres idees per a un món millor.

Esperem que t’agrade i t’ajude a definir el teu propi espai.

Ah! i no dubtes a contactar amb nosaltres per a qualsevol consulta.