En compliment de la normativa comunitària, el Consell de Ministres va aprovar, el passat dia 5, el Real decret pel que s’aprova el procediment bàsic per a la certificació d’eficiència energètica dels edificis.

LA NORMA ESTABLEIX EL SEGÜENT:
1. Serà obligatòria a partir de l’1 de juny de 2013.

2. S’haurà de posar a disposició dels compradors o arrendadors d’edificis o de part dels mateixos, per a lloguers amb una durada superior a quatre mesos, un certificat d’eficiència energètica.

3. Aquest certificat haurà d’incloure: – La qualificació energètica de l’edifici. – Informació objectiva sobre les característiques energètiques dels edificis. – En el cas d’edificis existents, document de recomanacions per a la millora dels nivells òptims o rendibles de l’eficiència energètica de l’edifici o d’una part d’aquest, de manera que es puga valorar i comparar l’eficiència energètica dels edificis, amb la finalitat d’afavorir la promoció d’edifics d’alta eficiència energètica i les inversions en estalvi d’energia.

Comparteix: