El passat Consell de Ministres, del divendres 5 d’abril, va aprovar el “PLAN INTEGRAL DE VIVIENDA Y SUELO”. Aquest pla inclou les mesures de govern més importants relatives a ajudes destinades a l’habitatge i l’urbanisme:

1. Projecte de Llei de Rehabilitació, regeneració i renovació urbana (en tràmit parlamentari).

2. Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, rehabilitació,regeneració i renovació urbana (2013-2016).

3. Projecte de Llei de Mesures de Flexibilització i Foment del Mercat del Lloguer d’habitatges (en tràmit parlamentari).

4. Transposició de dues directives europees sobre certificaciód’eficiciència energètica.

5. Ajudes de l’IDAE i línnies de crèdit ICO.

 La lectura, anàlisi i resum dels punts 1 i 3 els deixarem per a més endavant perquè són projectes de llei en tràmit parlamentari i, per tant, no vigents. El nou Pla Estatal d’Habitatge 2013-2016 consta de 7 programes:

1. Subsidiació de prèstecs convinguts.

2. Ajudes al lloguer.

3. Foment del parc públic d’habitatges.

4. Foment de la rehabilitació.

5. Foment de la regeneració urbana.
6. Recolzament a la implantació de l’Informe d’Avaluació dels Edificis.

7. Foment de ciutats sostenibles.

Anirem resumint els que considerem que són de major interés i enllaçant-los des d’ací a entrades noves del nostre bloc on es podran veure amb la màxima claredat.   La font utilitzada és la pàgina web de La Moncloa per a garantitzar la màxima fidelitat als textos aprovats.    

 

 
Comparteix: