Política de privacitat 

Mitjançant el present comunicat R22 ARQUITECTES. (R22 Arquitectes en endavant) amb domicili al carrer C/Regueró, 22, 03780 PEGO. (Alacant) i adreça de correu electrònic estudi@r22arquitectes.com posa en coneixement dels usuaris del lloc web www.r22arquitectes.com  la seva política de protecció de dades de caràcter personal, perquè els usuaris determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar a R22 Arquitectes les dades personals que se’ls requereixin amb ocasió de la subscripció, registre o emplenament de qualssevol formulari de dades en línia o enviament de correu electrònic.
R22 Arquitectes, es reserva la facultat de modificar aquesta Política de privadesa per mantenir-la adaptada a la legislació vigent sobre protecció de dades. En aquests casos, R22 Arquitectes anunciarà en aquest lloc web els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.
La visita a aquest lloc web no implica que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre el mateix. En el cas que l’usuari faciliti alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran tractades de forma lleial i lícita amb subjecció en tot moment als principis i drets recollits en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i altra normativa de desenvolupament.

El dret d’informació

D’acord amb l’Art.5 LOPD us informem que les dades personals subministrades per vostè passaran a formar part d’un fitxer automatitzat de R22 ARQUITECTES., Única destinatària de la informació, tenint com a finalitat el subministrament d’informació immobiliària, realització de campanyes comercials sobre els immobles i serveis d’intermediació immobiliària que presta l’empresa. En qualsevol moment podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició en l’adreça: estudi@r22arquitectes.com o remetent escrit al C/Regueró, 22, 03780 PEGO. (Alacant).

El consentiment informat

En conseqüència, els usuaris que facilitin dades de caràcter personal en aquest lloc web consenten de forma inequívoca la incorporació dels mateixos als fitxers automatitzats que és responsable R22 Arquitectes per a les finalitats específicament determinades anteriorment.

El principi de qualitat de dades

Les dades de caràcter personal proporcionades pels usuaris seran exactes i posades al dia de manera que responguin amb veracitat a la situació actual de l’afectat. Per això, l’usuari haurà de respondre de la veracitat i certesa de les dades personals subministrades i comunicar qualsevol modificació dels mateixos que es produeixi en un futur.
R22 Arquitectes procedirà a la cancel·lació de les dades personals recollides quan deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats. La cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades, conservant-se únicament a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes. Complert aquest termini es procedirà a la supressió de les seves dades personals.

El principi de seguretat de les dades.

R22 Arquitectes ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. El nivell de seguretat adoptat està d’acord amb la naturalesa de les dades personals subministrades.

L’ús de galetes.

Les cookies són petits fitxers de dades o conjunt de caràcters que s’emmagatzemen en el disc dur oa la memòria temporal de l’ordinador de l’usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web. S’utilitzen perquè el servidor accedit pugui conèixer les preferències de l’usuari al tornar aquest a connectar-se.
L’accés a aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies, que tindran per finalitat el facilitar el procés de visualització de la pàgina web i servir la publicitat o determinats continguts o informacions d’interès per a l’usuari.
Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Per això, l’usuari ha de consultar les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació.
Cap cookie permet extreure informació del disc dur de l’usuari o accedir a informació personal. Simplement associen el navegador d’un ordinador determinat a un codi anònim. L’única manera que la informació privada d’un usuari formi part d’un arxiu galeta, és que l’usuari doni personalment aquesta informació al servidor.

L’enviament de comunicacions comercials per correu electrònic o altres mitjans de comunicació electrònica equivalent.

Atès que l’adreça de correu electrònic de l’usuari és una dada de caràcter personal quan permet identificar-lo, mitjançant la seva recollida en el formulari de dades online l’usuari autoritza expressament a R22 Arquitectes al seu tractament per a l’enviament d’informacions i comunicacions comercials o promocionals relatives als nostres immobles i serveis d’intermediació immobiliària. Aquestes comunicacions estaran precedides per la paraula publicitat al començament del missatge i identificaran clarament a R22 Arquitectes. No obstant això, vostè pot revocar en qualsevol moment el seu consentiment per a la recepció de comunicacions comercials amb la simple notificació a la nostra adreça electrònica estudi@r22arquitectes.com o marcant la casella de no enviament de publicitat.