Casa Bassetes 1401

Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat

Situació: L’Atzúvia – Marina Alta · Projecte: 2014 · Obra: 2014-15 ·  Superfície construïda: 172 m2 · Arquitecte: Pere Joan Pons · Arquitecte tècnic: Vicent Torres ·  Col·laboradors: MªJosé Siscar (arquitecta) · Contratista: Construccions NIASO · Fotografia: Maria Estrada

Es tracta d’una reforma total, una reconversió de l’habitatge existent amb el propòsit de millorar les condicions d’habitabilitat, estalvi energètic i aconseguir una imatge d’acord amb els gustos del promotor. El projecte ha estat condicionat per l’edificació i la parcel·la prèviament existent, així com la normativa urbanística del municipi de l’Atzúvia. Però s’ha aprofitat al màxim l’edificabilitat permesa a fi de poder acollir els nous membres de la família i adaptar els usos dels espais a les activitats domèstiques i d’esplai dels usuaris.

Comparteix: