Casa Capità Sendra

Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Situació: Pego – Marina Alta · Projecte: 2016 · Obra: 2016 ·  Superfície construïda: 145 m2 · Arquitecte: Pere Joan Pons · Col·laboradors: Emili Portes · Fotografia: Maria Estrada Mel Media

La intervenció consisteix en l’adequació funcional de la planta baixa i primera, revisió de la coberta existent, control de les humitat en planta baixa i soterrani i actualització de la façana. Front a la compartimentació tradicional i fragmentació de l’espai típic dels habitatges existents en la zona, es proposa un canvi de distribució per tal d’alliberar l’espai, obtenir un nou espai diàfan i  directament relacionat amb el renovat pati existent. La revisió i actualització estructural ha consistit en el reforç dels forjats de biguetes de fusta i revoltó, el redisseny i canvi d’ubicació de l’escala de pujada a la planta primera, així com també s’ha hagut d’actuar sobre l’estructura de murs de càrrega.

Amb la reforma s’ha posat en valor el pati existent, convertint-lo en un espai principal de l’habitatge que proporcione llum i ventilació, i s’ha prioritzat la utilització de materials primaris, gairebé sense tractament, que caracteritzen l’ambient per una gran plasticitat i valors estètics amb reminiscències a l’arquitectura vernacular.

Procés de construcció

Comparteix: