Casa Jaume I

Rehabilitació i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres

Situació: Pego – Marina Alta · Projecte: 2014 · Obra: 2014-15 · Superfície construïda: 318 m2 · Arquitecte: Pere Joan Pons · Arquitecte tècnic: Vicent Torres · Col·laboradors: Alambilab · Contratista: Alberto Sendra · Fotografia: Maria Estrada – Mel Media

Un habitatge unifamiliar entre mitgeres dels anys 50, s’ha buidat totalment amb el propòsit d’adequar-lo a les necessitats dels nous ocupants i renovar-lo. La idea directriu és la casa pati mediterrània: oberta a la naturalesa, la llum, l’aigua i el sol, però amb el control de la llum i la temperatura, jugant amb el contrast de la lluminositat de les parets blanques i les ombres interiors. El pati s’inspira en els horts tancats de la casa grega, la Vil·la romana o els patis àrabs, els petits jardins medievals i els claustres monacals, les cases de la Marina i les illes. L’espai interior i l’exterior s’unifiquen. El paviment ceràmic en espiga del pati i el mur de vidre marquen el límit. Aquest pati està íntimament relacionat amb les estances que s’hi obrin, prolongant-les visualment i amb l’ús quotidià.

S’aconsegueixen, des de l’interior de la casa vistes llargues. Seqüències amb contrastos de lluminositat que resulta multiplicadora de la dimensió real, creant una il·lusió de gran amplitud. La casa es configura en dos grans eixos longitudinals: Un des de l’entrada del carrer, que a travessa tota la casa des d’una cancel·la de fusta i és l’eix de distribució i comunicació, L’altre, des del finestral del saló-biblioteca, que va des del carrer fins al fons de la casa a través del pati. S’ha procurat que les circulacions siguen mínimes i màxima la independència de les zones privades. A més a més, els espais comuns s’han pensat per a facilitar la màxima versatilitat i multi funcionalitat. El so i la llum mediterrània s’aprofiten al màxim en hivern i es controlen en estiu mitjançant persianes, cortines i para-sols per tamisar i jugar amb la llum.

Comparteix: