Casa Les Escoles

Habitatge unifamiliar aïllat d’obra nova

Situació: Els Poblets – Marina Alta · Projecte: 2018 · Obra: 2018-19 · Superfície construïda: 205 m2 · Arquitecte: Pere Joan Pons · Arquitecte tècnic: Luis Poquet · Contratista: Ceresola-Sendra, S.L. · Fotografia: Meridiano 27

Comparteix: