Casa les Escoles 2002

Habitatge unifamiliar aïllat d’obra nova

Situació: L’Alqueria de la Comtessa – LA Safor · Projecte: 2020 · Obra: En construcció ·  Superfície construïda: 172 m2 · Arquitecte: Pere Joan Pons · Arquitecte tècnic: Pere Joan Pons

Es tracta de  l’encàrrec per a la construcció d’un habitatge unifamiliar a les afores de l’Alqueria de la Comtessa. Tenint en compte el PG, les dimensions de la parcel·la i el programa de necessitats definit per el promotor ,s’ha optat per la construcció  d’un habitatge en una sola planta vinculada amb els espais exteriors. Mitjançant la forma  de L de l’habitatge es diferencien la zona de dia i la zona de nit i a mes a mes, es garanteixen les ventilacions creuades  i les orientacions optimes per a cada us.

Comparteix: