Casa Les Rotes

Reforma d’habitatge unifamiliar aïllat

Situació: Les Rotes – Dénia – Marina Alta · Projecte: 2014 · Obra: 2014-15 · Superfície construïda: 170 m2 · Arquitecte: Pere Joan Pons · Col·laboradors: Emili Portes (arquitecte) · Contratista: Obres IDA · Fotografia: Maria Estrada – Mel Media – Jake Go Studio

Els propietaris desitgen adequar aquest habitatge dels anys 60 a les modernes condicions d’habitabilitat i als seus valors estètics. La casa s’obrirà a la millor orientació possible, tenint en compte el solejament en les diferents estacions de l’any i les vistes. Les estances i tot l’espai interior es redistribuirà d’una forma més racional, separant la zona de dia i la de nit. S’aprofitarà el petit soterrani existent condicionant-lo i impermeabilitzant-lo. Es millorarà l’eficiència energètica de l’edificació i tot es farà conservant la imatge i les condicions d’un habitatge d’estiueig típicament mediterrani, de la Marina Alta.

Procés de construcció

Comparteix: