Casa Sant Vicent

Habitatge unifamiliar en cantó d’obra nova

Situació: El Ràfol d’Almúnia – Marina Alta · Projecte: 2020 · Obra: En construcció · Superfície construïda: 233 m2 · Arquitecte: Pere Joan Pons · Col·laboradors: Maria José Siscar (arquitecta) · Arquitecte tècnic: Pere Joan Pons

L’encàrrec d’Edu i Maria consisteix en l’edificació d’un habitatge unifamiliar en un solar cantoner dins de la trama urbana de la població de Ràfol d’Almunia. El projecte arrenca d’un plantejament clar i concís de necessitats definides per la parella i el seu compromís per a construir un habitatge eficient energèticament, sa i respectuós amb el medi ambient.

L’habitatge es configura com un volum en forma d’ele adossat a les dues façanes del solar amb un pati interior sobre el qual bolquen totes les estances de la casa. Les obertures enfrontades entre les façanes del carrer i les del pati interior permeten la ventilació creuada per tal de refrescar l’habitatge en la seua totalitat de forma natural. Sobre l’última planta, i atenent a les exigències del planejament, es situa una coberta plana orientada al sud a manera de solàrium, a la qual s’accedeix a través de dos grans superfícies envidrades protegides per un voladís, dissenyat i dimensionat per tal que actue com a captador solar durant el solstici d’hivern.

Comparteix: