Rehabilitació d’edifici d’habitatges Padoa 

Reparació i adequació d’edifici residencial plurifamiliar

Situació: Denia, platja de les marines · Projecte: 2017 · Obra: 2020 · Arquitecte: Pere Joan Pons  · Arquitecte tècnic: Lluis Poquet

L’encàrrec del edifici Padoa en Dènia , concretament en la platja de les marines. Sorgeix del interès de la comunitat de propietaris per reparar les lesions constructives aparegudes en el mateix. El projecte compren des de treballs de major dimensió com son la consolidació i la reparació dels elements estructurals, com actuacions puntuals per tal de eliminar problemes de humitats i millar la seguretat en l’ús dels habitatges.

Comparteix: