Reforma nou projecte

Marina Alta

Habitatge unifamiliar aïllat
Projecte de reforma i interiorisme

Situació: Marina Alta (Alacant) 

Projecte: 2017 /pròxima construcció/ 

Superficie construida
Arquitecte: Pere Joan Pons

Col·laboració: MªJosé Siscar

Arquitecte tècnic:

Contratista:

Fotografies: R22 arquitectes

|Valencià|

La intervenció consisteix en la reforma, interiorisme i adequació funcional d'un habitatge unifamiliar aïllat en estat original i obsolet, situat en la vessant nord de la muntanya.

Es planteja com a premissa inicial un canvi de distribució que millore l'existent aprofitament de la superfície útil existent.

Amb la proposta de reforma es tracta de millorar l'espai destinat a saló menjador augmentant la seua superfície. L'accés principal es canvia d'ubicació i es col·loca en la façana orientada a l'entrada de la parcel·la, d'aquesta manera s’aconsegueix dotar a la casa d'un hall d'entrada que articula les diferents estàncies de la planta primera.

La cuina s'amplia i es vincula amb la terrassa que té accés directe a la piscina. D'aquesta manera es crea una terrassa amb una relació directa entre l'espai de la piscina i la casa per a utilitzar en els mesos d'estiu.

Amb la intervenció es milloraran les condicions tèrmiques i acústiques de l'edificació, es renovaran els sistemes constructius i les instal·lacions, adequant-les als estàndards de qualitat i estalvi energètic actuals.

|Español|

La intervención consiste en la reforma, remodelación, interiorismo y adecuación funcional de una vivienda unifamiliar aislada en estado original y obsoleto, sisituada en la vertiente norte de una montaña con bastante desnivel.

El punto de partida consiste en un cambio de distribución que mejore la existente aprovechando al máximo toda la superficie útil existente. El acceso principal se cambia de ubicación i se sitúa en la fachada orientada a la entrada de la parcela, consiguiendo así dotar a la casa de un hall de entrada que articula las diferentes estancias de la planta primera.

La cocina se amplia y se vincula con la terraza que que tiene acceso directo a la piscina. De este modo se crea una terraza con una relación directa entre el espacio de la piscina y la casa para utilizar en los meses de verano.

Con la intervención se mejoran las condiciones térmicas y acústicas de l'edificio, se renuevan los sistemas contructivos  y las instalaciones, adecuándolas a los estándares de calidad i ahorro energético actuales. 

© R22 ARQUITECTES 

C/Regueró, 22. 03780 Pego (Alacant) / Teléfon 639 007 864 / perejoan@r22arquitectes.com