Reforma La Xara

Habitatge unifamiliar cantoner
Projecte de reforma i interiorisme

Situació: La Xara - Marina Alta (Alacant) 

Projecte: 2017 /pròxima construcció/ 

Superficie construida: 
Arquitecte: Pere Joan Pons

Col·laboració: MªJosé Siscar

Arquitecte tècnic:

Contratista:

Plànols: R22 arquitectes

|Valencià|

PROJECTE BÀSIC I D'EXECUCIÓ DE REFORMA INTERIOR I CANVI DE COBERTA D'HABITATGE UNIFAMILIAR EN PLANTA PRIMERA.

La intervenció consisteix en la reforma, interiorisme i adecuació funcional d'un pis en estat original i obsolet, situat en la planta primera d'una casa típica de poble.

Es planteja com a premisa inicial del projecte l'obtenció d'una planta diafana i oberta augmentant la lluminositat i vinculació amb el pati interior de l'illa de cases. També es vol aprofitar les altures de la coberta inclinada per a augmentar l'espai habitable amb un altillo.

L'accés principal es manté i es modificarà la distribució interior adequant-la al programa funcional proposat pels usuaris, una parella jove.

Amb el canvi de coberta es millorarà l'eficiència eergètica i les condicions d'habitabilitat.

|Español|

PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE REFORMA INTERIOR Y CAMBIO DE CUBIERTA EN VIVIENDA UNIFAMILIAR EN PRIMERA PLANTA.

La intervención consiste en la reforma, interiorismo y adecuación funcional de un piso en estado original y obsoleto, ubicado en la primera planta de una casa típica de pueblo.

Como premisa inicial del proyecto se plantea la obtención de una planta diáfana y abierta aumentando el espacio, la luminosidad y vinculándola al patio interior de la isla de casas. También se quiere aprovechar las alturas de la cubierta inclinada para aumentar el espacio habitable con un altillo.

El acceso principal se mantiene y se modificará la distribución interior adecuándola al programa funcional propuesto por los ususarios, una pareja joven.

Con el cambio de cubierta se mejorará la eficiència energètica y las condiciones de habitabilidad.

 

© R22 ARQUITECTES 

C/Regueró, 22. 03780 Pego (Alacant) / Teléfon 639 007 864 / perejoan@r22arquitectes.com