La nostra oferta cobreix una gamma de serveis suficientment ampla com per satisfer la majoria de necessitats relacionades amb el camp de l'arquitectura. En una època de continus canvis i de profunda crisi econòmica que afecta especialment al nostre sector, adaptem els nostres pressupostos i mantenim una constant actualització dels nostres coneixemets respecte de les noves tecnologies, materials, energies renovables, sostenibilitat i eficiència energètica de l'edificació.

Obra nova, rehabilitació, reforma i interiorisme
 • Construir-nos una casa nova o reformar la que tenim és una de les inversions més importants que podem fer en la vida. Del resultat de les nostres decisions dependrà, en  bona part, el benestar i el patrimoni de la nostra família.

 • ​És per això que es fa imprescindible comptar amb professionals qualificats que ens ajuden a dur a terme el nostre propòsit amb èxit, sense despeses innecessàries i amb la garantia  d’un producte de qualitat, ben acabat i d’acord amb les nostres necessitats i gustos estètics.

Llicència Ambiental, Declaració responsable ambiental o Comunicació d'activitat innòcua 
 • Per obrir un negoci s'ha de tindre en compte la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats.

 • Segons el major o menor grau de potencial d'incidència sobre el medi ambient, les instal·lacions i activitats se someten a alguns dels intrument ambientals següents: a) Autorització ambiental integrada, b) Llicència ambiental, c) Declaració responsable ambiental, o d) Comunicació d'activitats innòques​.

Informe d'Avaluació de l'Edifici. Comunitat Valenciana 

IEE.CV

Certificació d'eficiència energètica, auditoria i rehabilitació energètica d'edificis
 • És un document tècnic que recull la informació de l'edifici i la seua avaluació en relació al seu estat de conservació, accdessibilitat i la cerrtificació d'eficiència energètica. És obligatòria en edificis de tipologia residencial d'habitatge col·lectiu:

 1. En edificis d'antiguetat superior a 50 anys (s'haurà de realitzar cada 10 anys).

 2. Edificis que pretenguen acollir-se a ajudes públiques per a obres de rehabilitació.

 3. En edificis catalogats i en els que ho determine la normativa autonòmica o local.

 • Avui en dia, construir sense pensar en l'eficiència energètica de l'edifici pot ser una mala inversió.

 • El valor de compravenda dels immobles està condicionat en bona part per l'eficiència energètica.

 • Viure en una casa deficient energèticament pot ser una font inesgotable de problemes i de despeses ecnòmiques.

Estudis, plans i coordinació de seguretat i salut
Redacció de certificats, legalitzacions i informes
 • R22 arquitectes elabora Estudis de Seguretat i Salut, i s’encarrega de la Coordinació en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de qualsevol tipus l’obra.

Valoracions i taxacions immobiliàries
 • Per diverses raons podem necessitar la intervenció d'un professional de l'arquitectura per comprovar  i certificar la situació i les condicions d'un immoble. En R22 arquitectes trobaràs sempre el que busques.

Alçament de plànols, medicions i pressupostos
 • Són moltes les situacions en la vida en les quals es fa imprescindible valorar correctament un immoble en concret o un patrimoni immobiliari per realitzar determinades gestions o prendre decisions d’inversió ben fonamentades.

 • Tot allò referent a medicions de parcel·les i immobles, així com alçament de plànols i pressupostos sobre possibles intervencions que s'hi pensen fer no serà cap problema amb una despesa mínima.

Infografies, disseny i maquetisme

• Realitzem tot tipus d'imatges fotorrealistes i animacions 3D a partir d'uns plànols, d'un dibuix o simplement d'una idea. 


• Podem generar la imatge virtual del teu habitatge, de la teva reforma o del teu futur negoci, per tal de visualitzar el resultat final del projecte.

© R22 ARQUITECTES 

C/Regueró, 22. 03780 Pego (Alacant) / Teléfon 639 007 864 / perejoan@r22arquitectes.com