Arquitectura residencial, obra nova, reforma i rehabilitació

Assessorament immobiliari i informes urbanístics

Cases ecològiques, pasives, eficients i sanes

Llicències d'apertura per a locals comercials

Certificació energètica, ecologia i sostenibilitat

Redacció d'informes de patologíes, d'avalució de l'edifici i emisió de certificats

Gestió integral de projecte i enginyeria de la edificació

Taxacions immobiliàries